Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

2.6 Is er binnen de uitzendorganisatie overleg over de V&G-aspecten van uitzendkrachten?

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 6 van hoofdstuk 2 VG-beleid.

Het biedt u alle informatie met betrekking tot het bevorderen van de motivatie en aandacht binnen de uitzendorganisatie voor alle V&G-aspecten van werkzaamheden die worden uitgevoerd door uitzendkrachten.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling
  • Aanwezigheidsregistratie V&G-overleg
  • Notulen vergaderverslag