Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

Functie-RI&E's

Thema:  Arbo en veiligheid
07-09-2009

In de dagelijkse praktijk blijkt dat de begrippen RI&E, functie-RI&E en TRA niet overal eenduidig worden beleefd. Om hier een bepaalde eenduidigheid in te scheppen gebruiken we in dit artikel de VCA-checklist als leidraad.

Binnen een bedrijf zijn diverse functies en binnen deze functies zijn er weer taken. Deze taken kunnen risico's bevatten. De functie-RI&E geeft een weergave van de risico's van die functie (en vanuit de bijbehorende taken) en welke maatregelen genomen moeten worden om binnen die functies de taken zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Van de mogelijke functies binnen het 'bouwbedrijf' zijn de risico's uitgewerkt in de 22 als modellen bijgesloten voorbeelden van functie-RI&E's. Ook zijn als voorbeelden 21 modellen van zogenoemde PBM-tabellen opgenomen waar de betreffende functierisico's staan beschreven in relatie tot de rechtstreeks te gebruiken PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen).

In dit artikel:

  • Risicoinventarisatie en -evaluatie
  • Soorten RI&E
  • Wanneer een functie-RI&E?
  • Risicoinventarisatiemethodiek Fine en Kinney
  • Vereenvoudigde methode risicoinventarisatie
  • Voorbeelden functie-RI&E's en PBM-tabellen