Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

4.5 Vindt tijdens of na afloop van de uitzending steekproefsgewijs een evaluatie plaats met de inlener en met de uitzendkrachten?

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 5 van hoofdstuk 4 Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie.

Het biedt u alle informatie voor het verbeteren van de aanvraag, selectie en plaatsingsprocedure van uitzendkrachten.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld van een evaluatieprocedure en een model van een evaluatieformulier.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling
  • Evaluatieformulier