Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

1.2 Is de uitzendorganisatie geregistreerd/erkend?

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 2 van hoofdstuk 1 Organisatie.

Het biedt u alle informatie waardoor alle bonafide uitzendorganisaties een VCU-certificaat kunnen behalen.
Een bonafide onderneming is een onderneming die conform wet- en regelgeving, ten aanzien van fiscaliteit en ten aanzien van het legaal verrichten van arbeid, onderneemt.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In Nederland kunnen uitzendorganisaties als bonafide worden beschouwd als zij aantoonbaar voldoen aan de eisen van de nederlands normen: NEN 4400-01 voor in Nederland gevestigde uitzendorganisaties.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel