Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

OHSAS 18001 Procedure 003 TRA

Thema:  Arbo en veiligheid
08-01-2014

Een taakrisicoanalyse kan nuttig zijn bij het opsporen van de risico's en bij het uitschakelen of beheersen daarvan. In de volgende situaties kan het maken van een taakrisicoanalyse noodzakelijk zijn: 

 • bij het uitvoeren van werkzaamheden waar geen procedures voor zijn;
 • voor aanvang van nieuwe projecten;
 • bij het aanschaffen van nieuwe machines;
 • bij verbouw of nieuwbouw;
 • bij het opstellen en evalueren van procedures;
 • indien voorgeschreven in het vergunningsysteem. 

Werkzaamheden, risico's en beheersmaatregelen zijn veelal vastgelegd in procedures. Een taakrisicoanalyse is een methode om uitvoerende taken en daarbij aanwezige risico's die bij de risicoinventarisatie niet met name zijn genoemd, in kaart te brengen, te beheersen of weg te nemen, dan wel middels voorzieningen te verkleinen. 

Ook bij het opstellen en evalueren van procedures moet een taakrisicoanalyse worden gemaakt. Hierdoor is men in staat om op een gestructureerde wijze risico's te onderkennen en beheersmaatregelen in procedures te verwerken. Wanneer er sprake is van werk dat niet valt in de hoogrisicocategorie, wordt eveneens geadviseerd een risicoanalyse uit te voeren. 

De werkwijze waarin de taakrisicoanalyse centraal staat, bestaat uit het nemen van een aantal stappen: 

 • bepalen van het werk;
 • bepalen van het risico (welke?);
 • onderkennen van risico's (wat is eraan te doen?);
 • werkvoorbereiding;
 • opstellen van een taakrisicoanalyse;
 • communicatie;
 • uitvoering;
 • evaluatie en documentatie.

Factoren die de risico's van werkzaamheden bepalen, zijn de aard, de werkplek, de werkomgeving, de complexiteit, de werkconditie, de vakbekwaamheid en het gedrag.

In dit artikel:

 • 1 Workflow
 • 2 Stappenplan
 • 3 Verantwoordelijkhedenmatrix