Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

VCA 2017/6.0: 2.3 Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA) uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden?

Thema: 
17-12-2018

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2017/ 6.0-normvraag 3 van hoofdstuk 2 VGM-risicobeheer.

Het biedt u alle informatie om de medewerkers ervan te vergewissen dat op de werkplek alle risico's zijn onderkend en er afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken pas worden gestart als afdoende maatregelen zijn genomen.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2017/ 6.0 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Verdere uitleg
Trefwoorden