Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

2.1 Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 1 van hoofdstuk 2 VGM-risicobeheer.

Het biedt u alle informatie over het vaststellen en beheersen van de VGM-risico's.

Als praktische invulling bevat dit artikel een checklist basis-RI&E – beleid en een checklist basis-RI&E – algemeen.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Risicobeheer
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling
  • Checklist basis-RI&E – beleid
  • Checklist basis-RI&E – algemeen