Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 7 van hoofdstuk 3 Opleidingen, voorlichting en instructie.

Het biedt u alle informatie waardoor de communicatie over VGM-zaken plaats kan vinden zonder taalbelemmeringen.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeldmodel van een Register Taalbeheersing.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Taalbelemmeringen VGM-zaken
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling
  • Register taalbeheersing