Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

8.2.3 Monitoring en meting van processen

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van ISO 9001:2008-element 8.2.3 Monitoring en meting van processen.

Een organisatie moet geschikte methoden toepassen voor de bewaking en, waar van toepassing, de meting van de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze methoden moeten het vermogen van de processen aantonen om geplande resultaten te bereiken. Wanneer geplande resultaten niet worden bereikt, moeten, voor zover van toepassing, correcties en corrigerende maatregelen worden getroffen om te bewerkstelligen dat het product aan de eisen voldoet. Dit artikel helpt u daarbij.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld van een procedure klanttevredenheid en een voorbeeld van een procedure calculatie-startbespreking (overdracht).

Aan de hand van dit artikel kunt u een op ISO 9001:2008 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Monitoring en meting van processen
  • Doelstelling en eisen
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische invulling