Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

10.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?

Thema: 
12-07-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 2 van hoofdstuk 10 Aanschaf en keuring materialen, arbeidsmiddelen en PBM.

Het biedt u alle informatie nodig om materieel en middelen te laten voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen.

Als praktische invulling bevat dit artikel een model om een overzicht te hebben van uw brandblus- en EHBO-middelen, de voorbeeldmodellen overzicht interne keuring middelen/materieel, overzicht externe keuring middelen/materieel en keuringslijsten voor ladders en de haakse slijpmachine. Verder bevat het modellen voor een keuringssysteem PBM's en/of kritisch materiaal en de keuringsformulieren voor PBM, elektrisch gereedschap en rolsteigers.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

 • Keuring materieel en middelen
 • Doelstelling
 • Certificatieniveau
 • Minimumeisen
 • Documenten
 • Relatietabel
 • Praktische invulling
 • Overzicht brandblus- en EHBO-middelen
 • Overzicht intern te keuren middelen/materieel
 • Overzicht extern te keuren middelen/materieel
 • Keuringslijst ladders
 • Keuringslijst haakse slijpmachine
 • Keuringssysteem PBM en/of kritisch materiaal
 • Keuringsformulier PBM
 • Keuringsformulier elektrisch gereedschap
 • Keuringsformulier rolsteigers