Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

6.2 Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?

Thema: 
12-07-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/6.2-normvraag 2 van hoofdstuk 6 Milieuzorg.

Het biedt u alle informatie over de coördinatie van milieuaspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Milieufunctionaris
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling