Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

Risicobepaling en maatregelen bij de werkzaamheden van een stratenmaker

Thema:  Arbo en veiligheid
13-08-2009

Er zijn meer dan 10.000 stratenmakers in Nederland werkzaam. De stratenmaker wordt vaak bijgestaan door een opperman stratenmaker. De stratenmaker heeft kans op het ontwikkelen van aandoeningen van de spieren, de gewrichten en de rug. Verder bestaat de kans op gehoorschade. Doordat er sprake is van blootstelling aan dieseluitlaatgassen en kwartsstof kunnen stoflongen, silicose en longkanker voorkomen. Ook kan hij gewond raken door wegspringende of vallende voorwerpen.

Verder kan hij in aanraking komen met draaiend gereedschap. Doordat de stratenmaker met hand-armtrillingen te maken heeft, kan hij schade aan gewrichten en vingers oplopen. Er zijn relatief veel klachten (65%) over het ontbreken van goede was- en kleedruimten.

De belangrijkste risico's voor de stratenmaker zijn: fysieke belasting, lawaai, onveiligheid en trillingen.

Dit artikel behandelt de risicobepaling en de eventueel te nemen maatregelen met betrekking tot de genoemde risico's.

In dit artikel:

  • Fysieke belasting
  • Lawaai
  • Onveiligheid
  • Trillingen