Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

PBM's, toepassing en uitvoeringen

Thema:  Arbo en veiligheid
10-09-2015

Tijdens onze werkzaamheden staan wij aan een groot aantal gevaren bloot. Denk hierbij aan een grote verscheidenheid van machines, aan bijtende, giftige en/of brandbare stoffen, aan het werken op hoogte, bij hoge of lage temperaturen, boven water, langs het spoor of wegen. Om de gevolgen van deze gevaren te beperken wordt in deze situaties vaak gebruikgemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). 

In dit artikel komen alle bestaande en gangbare persoonlijke beschermingsmiddelen aan de orde. Wanneer kun je ze gebruiken, waar dien je aandacht aan te besteden?

In dit artikel:

  • Toepassing, verantwoordelijkheden en plichten
  • Oog- en gelaatsbescherming
  • Gehoorbescherming
  • Ademhalingsbescherming
  • Hoofdbescherming
  • Hand- en armbescherming
  • Voet- en beenbescherming
  • Lichaamsbescherming
  • Valbescherming