Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

8.2 Vindt er een trendanalyse plaats van geconstateerde tekortkomingen?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 2 van hoofdstuk 8 VGM-inspecties.

Het biedt u alle informatie voor het identificeren van (basisoorzaken van) structurele tekortkomingen gericht op structurele verbeteringen.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Trendanalyse geconstateerde tekortkomingen
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling