Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

9.4 Heeft het bedrijf een beleid om na een ongeval aangepast werk te bieden?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 4 van hoofdstuk 9 Bedrijfsgezondheidszorg.

Het biedt u alle informatie over het beperken van verzuim/werkverlet als gevolg van ongevallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de restcapaciteit van de getroffen medewerker.

Als praktische invulling bevat dit artikel een aantal beleidstips.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Aangepast werk
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling