Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

6.2 Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico’s vast voor welke functies uitzendkrachten tijdens de tewerkstelling periodiek een medisch onderzoe...

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 20011/05-normvraag 2 van hoofdstuk 6 Bedrijfsgezondheidszorg.

Het biedt u alle informatie om ingeval uitzendkrachten bij een inlener worden geplaatst waarbij sprake is van blootstellingsrisico’s, een periodiek medisch onderzoek vereist is, deze te bepalen en systematisch te borgen tijdens de duur van de tewerkstelling.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling