Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

8.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel betrokken leidinggevenden?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 1 van hoofdstuk 8 VGM-inspecties.

Het biedt u alle informatie voor het in stand houden dan wel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld van een procedure werkplekinspecties, een formulier werkplekinspecties en een formulier overzicht overleg/vergaderingen met vaste agendapunten.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Werkplekinspecties
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling