Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

9.2 Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast voor welke functies werknemers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 2 van hoofdstuk 9 Bedrijfsgezondheidszorg.

Het biedt u alle informatie ter voorkóming van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij de uitoefening van hun functie ten gevolge van blootstelling.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Medisch onderzoek
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling