Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 5 van hoofdstuk 3 Opleidingen, voorlichting en instructie.

Het biedt u alle informatie om ervoor te zorgen dat alle medewerkers (eigen personeel en tijdelijke medewerkers) door documentatie kennis nemen van het VGM-beleid van het bedrijf en van de in het bedrijf geldende VGM-regels en -voorschriften. Ook kunnen zij kennis nemen van de VGM-instructies voor aan hen opgedragen werkzaamheden in de omgeving waarin zij doorgaans werkzaam zijn.

Als praktische invulling bevat dit artikel een model van een VGM-introductie & voorlichtingsprogramma en model van een VGM-verklaring, een model voorbeeld algemene gebruiksinstructies PBM's (in dit geval een veiligheidsbril) en vier modellen van veiligheidsinstructiekaarten. Ook bevat dit artikel en een toolbox Asbest (inclusief extra informatie voor de presentator en een hand-out voor de deelnemers).

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

 • VGM-voorlichting en -instructie
 • Doelstelling
 • Certificatieniveau
 • Minimumeisen
 • Documenten
 • Relatietabel
 • Praktische invulling
 • VGM-introductie & voorlichtingsprogramma
 • VGM-verklaring
 • Gebruiksaanwijzing veiligheidsbril
 • Veiligheidsinstructiekaart Werken met de freesmachine
 • Veiligheidsinstructiekaart Draaibank
 • Veiligheidsinstructiekaart Zoetzuur oplossing > 25%
 • Veiligheidsinstructiekaart 1K montageschuim (PUR)