Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

OHSAS 18001 Procedure 001 Wettelijke eisen

Thema:  Arbo en veiligheid
08-01-2014

De organisatie behoort zich ervan bewust te zijn en inzicht te hebben in de manier waarop haar activiteiten nu of in de toekomst worden beïnvloed door geldende wettelijke en andere eisen en dat deze informatie bekend wordt gemaakt aan relevante werknemers. Deze eis is bedoeld om bewustzijn van en inzicht in wettelijke verantwoordelijk­heden te stimuleren. De eis is niet bedoeld om de organisatie te verplichten een archief aan te leggen van wettelijke of andere documenten die zelden worden geraadpleegd of gebruikt.

Relevante wettelijke en andere eisen behoren te worden geïdentificeerd. Organisaties behoren de meest geschikte methode te bepalen om de informatie op te vragen, evenals het meest geschikte medium voor de informatie (bij­voorbeeld papier, cd-rom, internet). De organisatie behoort ook te evalueren welke eisen van toepassing zijn en waar deze van toepassing zijn en welke personen in de organisatie welk soort informatie behoren te ontvangen.

In dit artikel:

  • 1 Workflow
  • 2 Stappenplan
  • 3 Verantwoordelijkenmatrix