Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

Nieuwe versie VCA 2017/6.0

Thema:  Arbo en veiligheid
17-10-2018

Samenvatting

Per 1 april 2018 is een herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) verschenen, namelijk VCA-versie 2017/6.0. In deze versie van de VCA zijn een aantal veranderingen doorgevoerd. In dit artikel is in een matrix/tabel per hoofdstuk en een subvraag aangegeven wat de verschillen zijn ten opzichte van de vorige versie, wat de status is met betrekking tot de certificatieniveaus VCA*, VCA** en VCA-P en wat de wijzigingen precies inhouden.

In dit artikel:

  • Inleiding
  • Varianten
  • Overgangsregeling
  • Wijzigingen VCA 2017/6.0 ten opzichte van VCA 2009/5.1
Trefwoorden