Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

Arbothema: arbeidsplaatsinrichting

Thema:  Arbo en veiligheid
08-09-2016

Werkplaatsen zijn niet altijd arbovriendelijk ontworpen of ingericht. Dit kan hinder veroorzaken of zelfs gezondheidsschade en onveilige situaties tot gevolg hebben. In de Arbowetgeving worden daarom diverse eisen gesteld aan de inrichting van werkplekken. Hierin kan onderscheid worden gemaakt naar bouwkundige voorzieningen (toegangswegen, vloeren, ramen en dergelijke) en installatietechnische voorzieningen (elektrische installatie, verwarmingssysteem, ventilatiesysteem en dergelijke). Daarnaast heeft vrijwel elk bedrijf te maken met opslag en intern transport. Dit arbothema behandelt deze onderwerpen. 

In dit artikel:

  • Organisatie
  • Bouwkundige aspecten
  • Gebouwinstallatie
  • Opslagvoorzieningen
  • Bouwplaatsen
  • Besloten ruimten
  • Alleen werken
  • Meer weten over de inrichting van arbeidsplaatsen?