Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

7.5.1 Beheersing van productie en het leveren van diensten

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van ISO 9001:2008-element 7.5.1 Beheersing van productie en het leveren van diensten.

De organisatie moet de productie en het leveren van diensten plannen en onder beheerste omstandigheden uitvoeren. Beheerste omstandigheden moeten, voor zover van toepassing, bestaan uit de beschikbaarheid van informatie die de kenmerken van het product beschrijft, de beschikbaarheid van werkinstructies, waar nodig, gebruik van geschikte uitrusting, de beschikbaarheid en het gebruik van monitorings- en meetapparatuur, de invoering van bewaking en meting en de invoering van activiteiten op het gebied van vrijgave, aflevering en nazorg.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld van een procedure van overleg en een procedure van oplevering.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op ISO 9001:2008 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Beheersing van productie en leveren van diensten
  • Doelstelling en eisen
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische invulling