Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

1.1 Wordt het VG-beheersysteem in de hoofdvestiging en in alle bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld doo...

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 1 van hoofdstuk 1 Organisatie.

Het biedt u alle informatie waardoor u het gelijkwaardige V&G-beheersysteem van toepassing in de hoofdvestiging en alle betrokken nevenvestigingen kunt beschrijven en vaststellen.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld van een beleidsverklaring voor uitzendbureau met meerdere vestingen.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 20011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Aandachtspunten
  • Praktische invulling
  • Beleidsverklaring voor uitzendbureau met meerdere vestingen