Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

4.4.1 Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid en bevoegdheid

Thema:  Arbo en veiligheid
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van OHSAS 18001:2007-eis 4.4.1 onder 4.4 Implementatie en uitvoering.

De taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personeel dat activiteiten beheert, uitvoert en verifieert die invloed uitoefenen op de arborisico's van de activiteiten, faciliteiten en processen in de organisatie, moeten worden gedefinieerd, (schriftelijk) vastgelegd en bekendgemaakt, ter bevordering van een doeltreffend arbomanagement. Dit artikel helpt u daarbij.

Naast een inleiding bevat dit artikel een praktische invulling met een model waarmee u middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid en bevoegdheid in uw bedrijf kunt definiëren.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op OHSAS 18001:2007 gebaseerd arbomanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Inleiding middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid en bevoegdheid
  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische invulling
  • Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid en bevoegdheid