Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

Veranderingen in de ISO 9001-norm richting 2015

Thema:  Certificering
21-02-2013

De ISO 9001-norm bestond vorig jaar 25 jaar. Er zijn inmiddels al meer dan 1.000.000 organisaties die hun kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) opgebouwd hebben op basis van deze norm en ook hebben laten certificeren conform de eisen van ISO 9001. Er zijn ook veel andere organisaties die eveneens hun KMS opgezet en ingevoerd hebben conform de ISO 9001-norm, maar omdat die niet gecertificeerd zijn, ontbreken daar kwantitatieve gegevens over. Mooie feiten over het verleden van ISO 9001, maar de vraag is: hoe ziet de toekomst van deze norm eruit? Is er een herziening nodig en zo ja: op welke aspecten en wanneer? 

In dit artikel is weergegeven welke aspecten en welke input een rol zullen spelen in de ontwikkeling van de nieuwe versie van de ISO 9001-norm. Omdat dit proces in feite nog maar pas begonnen is, kan natuurlijk nog lang niet met zekerheid gezegd worden hoe deze versie eruit zal zien. 

In dit artikel:

  • Trends 
  • User survey 2011 
  • Future concepts
  • High Level Structure 
  • Quality Management Principles 
  • Ontwerpspecificatie, projectplan en een zeer ruwe 'draft' van de ISO 9001-norm