Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

2.3 Bestaat er een VG-structuur in de uitzendorganisatie?

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 3 van hoofdstuk 2 VG-beleid.

Het biedt u alle informatie met betrekking tot het verkrijgen van een optimale uitvoering van het V&G-beleid door aan alle betrokkenen duidelijk te maken welke V&G-taken en bevoegdheden zij hebben en wat er van hen wordt verwacht.

Als praktische invulling bevat dit artikel voorbeelden van functieomschrijvingen van een leidinggevende en van een uitzendkracht.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling