Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

12.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen met en zonder verzuim?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 1 van hoofdstuk 12 Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten.

Het biedt u alle informatie waardoor u inzicht krijgt in de actuele VGM-prestaties.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeldprocedure voor melding van ongevallen, een voorbeeldmodel van een ongevallenrapport en een voorbeeldmodel register ongevallen, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Melding en registratie ongevallen
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling
  • Ongevallenrapport
  • Register ongevallen, bijna-ongevallen en incidenten