Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

4.2 Komen bij de selectie van uitzendkrachten de vereiste aandachtspunten uit de aanvraag aan bod?

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 2 van hoofdstuk 4 Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie.

Het biedt u alle informatie om uitzendkrachten te kunnen selecteren die voldoen aan de eisen vastgelegd door de inlener.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld stroomschema selectieprocedure en een model van een competentietabel.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling
  • Competentietabel