Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

1.7 Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 7 van hoofdstuk 1 VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie.

Het biedt u alle informatie met betrekking tot het reduceren van IF ongevallen met verzuim/werkverlet en betrokkenheid van de directie daarbij.

Als praktische invulling bevat dit artikel een toelichting op Injury Frequency (IF).

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • IF-doelstelling
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Relatietabel VCA 2008/5.1
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling