Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

4.4 Bestaat er tijdens de uitzending een controle op de gemaakte afspraken met de inlener?

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 4 van hoofdstuk 4 Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie.

Het biedt u alle informatie om de geplaatste uitzendkrachten de afgesproken werkzaamheden uit te laten voeren, waarbij ze de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, op de hoogte zijn gebracht van de geldende V&G-regels en medisch geschikt zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Als praktische invulling bevat dit artikel een model van een controlelijst gemaakte afspraken.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling
  • Controlelijst gemaakte afspraken