Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

Arbothema: arbeidsmiddelen

Thema:  Arbo en veiligheid
08-09-2016

Jaarlijks zijn er in Nederland een kleine honderd dodelijke arbeidsongevallen te betreuren en vinden er meer dan 200.000 arbeidsongevallen plaats waarbij medische hulp nodig is. Een belangrijk deel van deze ongevallen hangt samen met het gebruik van arbeidsmiddelen. Dit arbothema behandelt het gebruik van (veilige) arbeidsmiddelen.

In dit artikel:

  • Arbeidsmiddelen
  • Veilig ontwerp en veilig gebruik
  • Veiligheidseisen in relatie tot CE-markering en Arbobesluit
  • Periodiek onderhoud, inspectie en keuring
  • Meer weten over arbeidsmiddelen?