Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

4.6 Directiebeoordeling

Thema:  Arbo en veiligheid
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van OHSAS 18001:2007-eis 4.6 Directiebeoordeling.

Het hoogst leidinggevende niveau van de organisatie moet met door haar vast te stellen tussenpozen het arbomanagementsysteem beoordelen om de continue geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan te bewerkstelligen. In het proces van beoordeling door de directie moet zijn bewerkstelligd dat de noodzakelijke informatie wordt verzameld om de directie in staat te stellen deze evaluatie uit te voeren. Deze beoordeling moet (schriftelijk) worden vastgelegd. Dit artikel helpt u daarbij.

Naast een uitgebreide inleiding bevat dit artikel als praktische invulling een voorbeeld van een procedure directiebeoordeling en een model van een directiebeoordeling OHSAS 18001:2007.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op OHSAS 18001:2007 gebaseerd arbomanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Inleiding directiebeoordeling
  • Doelstelling
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische invulling
  • Directiebeoordeling OHSAS 18001:2007