Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

5.2 Worden de medewerkers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 2 van hoofdstuk 5 VGM-projectplan.

Het biedt u alle informatie om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de projectspecifieke risico's en beheersmaatregelen.

Als praktische invulling bevat dit artikel een model van een projectintroductie handtekeningenlijst.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Instructie VGM-projectplan
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling
  • Projectintroductie handtekeningenlijst