Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 1 van hoofdstuk 4 VGM-bewustzijn.

Het biedt u alle informatie ter bevordering van de motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf.

Als praktische invulling bevat dit artikel onder andere de toolbox fysieke belasting op de bouwplaats, een voorbeeldmodel van een aanwezigheidsregistratie toolboxmeeting, een voorbeeldmodel notulen vergaderverslag, een jaarkalender voor tooboxmeeting en een VGM-registratieformulier.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

 • Werkplekinspecties en gedragsobservaties
 • Doelstelling
 • Certificatieniveau
 • Minimumeisen
 • Documenten
 • Relatietabel
 • Praktische invulling
 • Overzicht overleg/vergaderingen met vaste agendapunten
 • Aanwezigheidsregistratie toolboxmeeting
 • Notulen vergaderverslag
 • Jaarkalender toolboxmeetings 2010
 • VGM-registratieformulier