Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

2.2 Is er een VG-functionaris aangesteld binnen de uitzendorganisatie?

Thema:  Certificering
12-07-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 2 van hoofdstuk 2 VG-beleid.

Het biedt u alle informatie voor de coördinatie van de V&G-aspecten van uitzendkrachten en het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld van een functieomschrijving van een V&G-functionaris en een voorbeeld van een organisatieschema.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Aandachtspunt
  • Praktische invulling