Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

NPR 9026: Handleiding Zelfverklaring ISO 26000

Thema:  Certificering
06-06-2011

NEN-ISO 26000:2010, Guidance on Social Responsibility, heeft het karakter van een richtlijn en is daarom niet geschikt en uitdrukkelijk ook niet bedoeld voor certificatie. ISO en het International Accreditation Forum (IAF) hebben dit in november 2010 bevestigd in een persbericht. Ondanks het feit dat certificatie niet mogelijk is, is er wel een toenemende behoefte bij organisaties om kenbaar te maken dat zij NEN-ISO 26000 toepassen en dus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat vormde de aanleiding voor het ontwikkelen van NPR 9026: Handleiding Zelfverklaring NEN-ISO 26000. In dit artikel wordt ingegaan op de inhoud van NEN-ISO 26000, evenals de inhoud, het doel en de toepassing van NPR 9026.

In dit artikel:

  • Achtergrond en ontwikkeling ISO 26000
  • NPR 9026: Handleiding Zelfverklaring
  • Toepassing van NPR 9026
  • Ten slotte