Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

VCA 2017/6.0: 2.1 Heeft het bedrijf een actuele VGM-risicoinventarisatie en -evaluatie?

Thema: 
10-12-2018

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2017/ 6.0-normvraag 1 van hoofdstuk 2 VGM-risicobeheer.

Het biedt u alle informatie over het vaststellen en beheersen van de VGM-risico's.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2017/ 6.0 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Verdere uitleg