Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

ATEX – Beoordeling explosierisico's

Thema:  Arbo en veiligheid
26-08-2013

Dit artikel vormt samen met de artikelen Technische maatregelen, Verklarende woordenlijst, Europese richtlijnen en Europese normen een dossier over ATEX.

U kunt ook de wettelijke richtlijn downloaden.

In dit artikel:

  • 1 Methode 
  • 2 Beoordelingscriteria 
  • 3 Aanwezigheid brandbare stoffen 
  • 4 Luchtverdeling 
  • 5 Waar kan EX-atmosfeer zich voordoen? 
  • 6 Ontstaan EX-atmosfeer voldoende voorkomen
  • 7 Ontsteking EX-atmosfeer voldoende voorkomen