Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

2.5 Bestaat er voor eigen medewerkers een bedrijfseigen voorlichting over de VG-aspecten die van belang zijn bij de uitzending?

Thema:  Certificering
12-07-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 5 van hoofdstuk 2 VG-beleid.

Het biedt u alle informatie om medewerkers door middel van interne documentatie kennis te geven van V&G-aspecten die gerespecteerd dienen te worden om uitzendkrachten veilig aan het werk te kunnen zetten.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling
  • Personeelsintroductiebrochure