Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

UAV 2012

Thema:  Aanbesteding
22-11-2013
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

In dit artikel krijgen vooral de UAV 2012 veel aandacht, omdat deze voorwaarden gelden voor de uitvoering van werken volgens het traditionele model en ze dus naar verwachting veel zullen worden toegepast door opdrachtgevers in de bouw. Aan de belangrijkste paragrafen in deze voorwaarden wordt extra aandacht besteed.

Omdat de UAV 2012 zo belangrijk zijn, wordt hier de complete indeling gegeven en worden de belangrijkste paragrafen toegelicht aan de hand van de verplichtingen en risico's van de aannemer, zoals de verplichting het werk tijdig overeenkomstig de afspraken uit te voeren met alle risico's van dien en de waarschuwingsplicht, en de verplichtingen en risico's van de opdrachtgever, zoals de betalingsverplichting, de informatieplicht en het risico van fouten in hetgeen wordt voorgeschreven.

Zie ook de voorbeelden BeeldbestekGegevensverstrekkingGoedkeuring onderaannemersMeer- en minderwerk – meldingMeldingsplicht aannemer,Openstaande besteksposten bij eindafrekeningRAW exacte hoeveelheden in de omschrijvingRAW Geschatte hoeveelheden in de omschrijvingStatus van de planningWeekrapportenWerkplanWijziging algemeen tijdschema en de toolBeeldbestek.

In dit artikel:

  • Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012
  • Verplichtingen aannemer in UAV 2012
  • Risico aannemer in UAV 2012
  • Verplichtingen opdrachtgever in UAV 2012
  • Risico opdrachtgever in UAV 2012