Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Modelbrieven RAW Standaard 2005

Thema:  Bouwmanagement
21-03-2010

De complexiteit van het bouwproces maakt een goede dossiervorming onmisbaar. De aannemer is alleen op basis van een goed dossier in staat zorg te dragen dat alle betrokken partijen in het bouwproces op de juiste momenten de juiste werkzaamheden uitvoeren. De opdrachtgever heeft ook belang bij een goede dossieropbouw, zodat hij de aannemer zo nodig tijdig kan wijzen op de nakoming van zijn verplichtingen. Ten behoeve van de schriftelijke proces, waarbij een zekere 'wie schrijft die blijft'-mentaliteit onvermijdelijk is, vindt u in dit artikel brieven gebaseerd op de tekst van de RAW Standaard 2005. De brieven volgen de indeling van de RAW. Het corresponderende artikelnummer is steeds terug te vinden tussen de ronde haken, achter de verschillende titel en onderwerpaanduidingen.

In dit artikel:

  • Algemene en administratieve bepalingen
  • Verontreiniging grond en water
  • Grondwerken
  • Waterputten
  • Funderingslagen
  • Verlichting
  • Funderingsconstructies
  • Staalconstructies
  • Afval- en reinigingsdiensten
  • Groenvoorzieningen