Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Modelbrieven UAV 2012: Uitvoering (hoofdstuk 9)

Thema:  Bouwmanagement
11-06-2016
Geschreven door: Bruijne

In dit artikel zijn modelbrieven opgenomen die gebaseerd zijn op de UAV 2012. De brieven volgen de indeling van de UAV 2012. Het corresponderende hoofdstuk-, paragraaf- en lidnummer is steeds terug te vinden tussen ronde haken, achter de verschillende titel- en onderwerpaanduidingen.

Dit artikel bevat achttien modelbrieven uit hoofdstuk 9 over uitvoering.

De brieven zijn gemaakt in MS-Word en ze zijn gemakkelijk te openen en voor eigen doeleinden te gebruiken. Door steeds de tekst tussen vierkante haken te markeren en uw eigen tekst in te vullen maakt u eenvoudig uw eigen brief aan aannemer, opdrachtgever of directie.

In dit artikel:

 • Verzoek algemeen tijdschema (§ 26, lid 1)/Brief 26(01)
 • Toezending algemeen tijdschema (§ 26, lid 2)/Brief 26(02)
 • Goedkeuring algemeen tijdschema (§ 26, lid 3 en 4)/Brief 26(03-04a)
 • Afkeuring algemeen tijdschema (§ 26, lid 3 en 4)/Brief 26(03-04b)
 • Toezending gedetailleerd werkplan (§ 26, lid 6)/Brief 26(06a)
 • Goedkeuring gedetailleerd werkplan (§ 26, lid 6)/Brief 26(06b)
 • Afkeuring gedetailleerd werkplan (§ 26, lid 6)/Brief 26(06c)
 • Toezending weekrapport (§ 27, lid 1)/Brief 27(01)
 • Opgave personeel (§ 27, lid 7)/Brief 27(07)
 • Opgave werkzaamheden buiten werkterrein (§ 27, lid 8)/Brief 27(08)
 • Afwijkende afmetingen werk (§ 29, lid 1)/Brief 29(01)
 • Overleg afwijkende afmetingen (§ 29, lid 2)/Brief 29(02)
 • Aanspraak op bijbetaling (§ 29, lid 3)/Brief 29(03)
 • Gebruikte hulpmiddelen door derden (§ 31, lid 4)/Brief 31(04)
 • Melding archeologische vondst (§ 32)/Brief 32
 • Onderzoek naar niet volgens eisen uitgevoerd werk (§ 33)/Brief 33a
 • Aanspraak op verrekening kosten onderzoek (§ 33)/Brief 33b
 • Wijzigingen in uitvoering werk (§ 34)/Brief 34