Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Wijzigingen in uitvoering koop-/aannemingsovereenkomst woningbouw

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: Cohen, Deelstra_J, Brinkman-Markx en mr. Sjoerd Rutten

Tijdens de bouw kunnen wijzigingen ontstaan in de uitvoering ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. In dit artikel wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden geschetst welke situaties voor ondernemer en koper hierdoor kunnen ontstaan en wie waarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Ook ontstaat inzicht in de mogelijke vormen van schadeloosstelling en hoe het meerwerk verrekend moet worden.

In dit artikel:

  • 1. Wijziging en recht op verrekening van meerwerk
  • 2. Diversen