Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Publiek/private samenwerking en bouwclaimovereenkomst

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

In dit artikel wordt in de eerste plaats het bouwclaimmodel behandeld. De projectontwikkelaar verkoopt de bouwgrond aan de gemeente tegen een bouwclaim. Dit is het recht om in de toekomst bouwrijpe kavels af te nemen. In de tweede plaats komt de samenwerkingsovereenkomst met het oog op een gezamenlijke grondexploitatie aan de orde.

Bij het bouwclaimmodel is van belang dat de verkoopvoorwaarden niet in nadelige zin afwijken van de aankoopvoorwaarden. Verder is een goede omschrijving van de bouwclaim van belang. Bij een gezamenlijke grondexploitatie staan partijen voor de keuze tussen een vennootschap en een louter contractuele samenwerking. De samenwerkingsovereenkomst bevat verder een beschrijving van alle activiteiten van de grondexploitatie.

In het artikel is een checklist voor de relevante aspecten van het bouwclaimmodel opgenomen en een checklist voor een samenwerkingsovereenkomst.

In dit artikel:

  • Bouwclaimmodel
  • Publiek/private samenwerking
  • Samenwerkingsovereenkomst met gemeente