Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Raad van Arbitrage voor de Bouw

Thema:  Bouwmanagement
20-07-2009

Dit artikel over de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) begint met een korte schets van de ontstaansgeschiedenis. Daarna volgt een beschrijving van de huidige functie van de RvA in de bouwwereld. Vervolgens komen de taken en de bevoegdheden van de RvA aan de orde. Hierna volgen een beschrijving van de samenstelling en de benoeming van de arbiters en een uitgebreide beschrijving van de procedures die bij de RvA kunnen worden gevoerd, zoals de gewone procedure, de spoedprocedure, het kort geding en het hoger beroep. Er bestaat een onderscheid tussen een arbitraal vonnis en een bindend advies. Dit verschil komt onder meer tot uitdrukking bij de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis. Het artikel besluit met een overzicht van de kosten.

In dit artikel:

  • Een korte schets van de ontstaansgeschiedenis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)
  • De huidige functie van de RvA in de bouwwereld
  • Taken en bevoegdheden van de RvA
  • De arbiters van de RvA
  • De procedures die bij de RvA kunnen worden gevoerd
  • Het arbitraal vonnis en het bindend advies
  • Publicatie van uitspraken en openbaarheid van zittingen
  • De tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis
  • Kosten van de arbitrageprocedure