Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Verhuur van materieel

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009

In dit artikel wordt aandacht besteed aan huurcontracten in de bouw. Allereerst wordt uiteengezet wat de belangrijkste kenmerken van huur zijn. Daarna worden de verplichtingen van verhuurder en huurder behandeld. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het einde van de huurovereenkomst en aan onderhuur.

Het huren van materieel heeft voor de huurder belangrijke voordelen. Een van de belangrijkste voordelen is dat door huur van materieel de aanschafkosten kunnen worden vermeden. Daarnaast brengt niet alleen de aanschaf van materieel, maar ook het in eigendom hebben van materieel kosten met zich mee. Immers, materieel moet worden onderhouden en opgeslagen. Door het huren van materieel kunnen ook deze kosten worden vermeden/verlaagd.

De wet legt zowel de huurder als de verhuurder een aantal verplichtingen op. De belangrijkste bron van huurrecht is het Burgerlijk Wetboek. Een andere belangrijke bron is uiteraard de rechtspraak. De voor de huur en verhuur van materieel relevante bepalingen zijn te vinden in de eerste en tot en met de vierde afdeling van titel 7.4 van boek 7 BW (7:201 tot en met 7:230 BW). Een van de belangrijkste aspecten van het huurrecht is het vaststellen van het einde van de huurovereenkomst. De wet onderscheidt huurovereenkomsten voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten, in beide gevallen is de huurovereenkomst geldig.

Onderhuur is toegestaan, tenzij die is verboden.

In dit artikel:

  • Huur van materieel
  • Overeenkomst bij huur materieel
  • Beëindiging overeenkomst bij huur materieel
  • Onderhuur van materieel