Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Modelbrieven UAV 2012: Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering (hoofdstuk 4)

Thema:  Bouwmanagement
11-06-2016
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

In dit artikel zijn modelbrieven opgenomen die gebaseerd zijn op de UAV 2012. De brieven volgen de indeling van de UAV 2012. Het corresponderende hoofdstuk-, paragraaf- en lidnummer is steeds terug te vinden tussen ronde haken, achter de verschillende titel- en onderwerpaanduidingen.

Dit artikel bevat twintig modelbrieven uit hoofdstuk 4 over aanvang, uitvoeringsduur en oplevering.

De brieven zijn gemaakt in MS-Word en ze zijn gemakkelijk te openen en voor eigen doeleinden te gebruiken. Door steeds de tekst tussen vierkante haken te markeren en uw eigen tekst in te vullen maakt u eenvoudig uw eigen brief aan aannemer, opdrachtgever of directie.

In dit artikel:

 • Verzoek bouwtijdverlenging (§ 8, lid 4)/Brief 08(04a)
 • Reactie verzoek bouwtijdverlenging (§ 8, lid 4)/Brief 08(04b)
 • Verzoek om opneming (§ 9, lid 1)/Brief 09(01)
 • Melding dag opneming (§ 9, lid 2)/Brief 09(02)
 • Goedkeuring opneming (§ 9, lid 3)/Brief 09(03a)
 • Goedkeuring opneming met uitzondering van opgesomde gebreken (§ 9, lid 3)/Brief 09(03b)
 • Onthouding goedkeuring (§ 9, lid 3)/Brief 09(03c)
 • Hernieuwd verzoek om opneming (§ 9, lid 6)/Brief 09(06)
 • Melding voltooiing werk (§ 10, lid 2)/Brief 10(02)
 • Melding ingebruikneming (§ 10, lid 3)/Brief 10(03)
 • Verzoek tot herstel gebreken in de onderhoudstermijn (§ 11, lid 3)/Brief 11(03)
 • Verzoek tot herstel schade in de onderhoudstermijn (§11, lid 4)/Brief 11(04)
 • Herstel gebreken/schade in de onderhoudstermijn als meerwerk (§11, lid 5)/Brief 11(05)
 • Verzoek om opneming na afloop van de onderhoudstermijn (§ 11, lid 6 en § 9, lid 1)/Brief 11(06a)
 • Melding dag opneming na afloop van de onderhoudstermijn (§ 11, lid 6 en § 9, lid 2)/Brief 11(06b)
 • Constatering na opneming na afloop van de onderhoudstermijn (§ 11, lid 6 en § 9, lid 3)/Brief 11(06c)
 • Constatering na opneming na afloop van de onderhoudstermijn met uitzondering van opgesomde gebreken (§ 11, lid 6 en § 9, lid 3)/Brief 11(06d)
 • Hernieuwd verzoek om opneming na afloop van de onderhoudstermijn (§ 11, lid 6 en § 9, lid 6)/Brief 11(06e)
 • Melding gebrek (§ 12, lid 2)/Brief 12(02)
 • Afwijzing van een gebrek wegens termijnoverschrijding (§ 12, lid 4)/Brief 12(04)