Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Verbouwingsovereenkomst woningen

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. Peter Alers

In dit artikel kunt u lezen over de Verbouwingsovereenkomst 1998, die is bedoeld voor het verbouwen van een woning met een vaste aanneemsom, waarbij de aannemer het ontwerp maakt. Voordat de schriftelijke overeenkomst wordt ondertekend, wordt meestal een offerte gemaakt. Beide partijen, zowel de opdrachtgever als de aannemer, hebben bepaalde verplichtingen waaraan zij moeten voldoen, zoals het maken van afspraken over de bouwtijd, meer- en minderwerk, stelposten, de oplevering en de serviceperiode.

Bovendien wordt aandacht besteed aan de VerBOUW-garantie van de Stichting BouwGarant die de Verbouwingsovereenkomst 1998 accepteert, waarbij de opdrachtgever wel over een garantiecertificaat van deze stichting moet beschikken voor met de verbouwing wordt begonnen.

In dit artikel:

  • Verbouwingsovereenkomst 1998
  • VerBOUW-garantie