Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Systems Engineering in de bouwsector

Thema:  Bouwmanagement
11-04-2012
Geschreven door: ing. Arjan Visser

Systems Engineering is een methodiek van werken die zijn oorsprong heeft in de Verenigde Staten in de jaren 30 van de 20e eeuw. Oorspronkelijk was de methode vooral georiënteerd op de ontwikkeling van innovatieve technische producten, later geëvolueerd tot een methode om technische projecten procesmatig en klantgericht te beheersen, waarbij ontwerpers de mogelijkheid krijgen het 'tunnel'denken los te laten wat de creativiteit bij het zoeken naar nuttige functies en haalbare oplossingen ten goede komt.

In de Nederlandse bouwsector is Systems Engineering op initiatief van ProRail en Rijkswaterstaat in het begin van de 21e eeuw in projecten toegepast. Deze organisaties hebben op gezamenlijk initiatief de leidraad Systems Engineering voor de gww-sector gepubliceerd in 2007, in 2009 opgevolgd door een verbeterde versie in samenwerking met andere organisaties.*

CROW heeft in samenwerking met deze groep de rol opgepakt toepassing van deze methode in de gehele sector te bevorderen en doet dit in samenwerking met de vakvereniging INCOSE-nl.* 

De 3 samenwerkende organisaties focussen vooral op de GWW-sector, maar de burger- en utiliteitsbouw (B&U) staat ook in de aandacht. Doel is Systems Engineering over enkele jaren als ‘standaard’ werkwijze toegepast te krijgen in de gehele bouwsector met als positief effect dat de klanttevredenheid wordt verhoogd, de waarde toeneemt en faalkosten worden verminderd.

In dit artikel:

  • Een introductie in Systems Engineering
  • Een verdieping op enkele onderdelen
  • SE, focus op specificatieproces, kosten gaan voor de baat
  • SE, aanbesteden en bouwcontracten
  • SE georganiseerd uitrollen
  • Praktische informatie en links
  • Bronnen